Browse By

Daily Archives: 24 grudnia 2012

Badania kliniczne leków

Badania kliniczne są decydujące o dopuszczeniu leku do obrotu. Przeprowadzane są zazwyczaj w trzech etapach, z wykorzystaniem zróżnicowanej grupy osób. Początkowo, do udziału w badaniach zapraszani są wolontariusze, zazwyczaj do 100 osób. Ważne, żeby na etapie badań, żaden nie miał dolegliwości zdrowotnych. Najczęściej podanie leku