Browse By

Badania kliniczne leków

Badania kliniczne są decydujące o dopuszczeniu leku do obrotu. Przeprowadzane są zazwyczaj w trzech etapach, z wykorzystaniem zróżnicowanej grupy osób. Początkowo, do udziału w badaniach zapraszani są wolontariusze, zazwyczaj do 100 osób. Ważne, żeby na etapie badań, żaden nie miał dolegliwości zdrowotnych. Najczęściej podanie leku odbywa się w szpitalu, dzięki czemu można dobrać odpowiednią dawkę. Następnie sprawdzany jest metabolizm leku, jego wchłanianie i wydalanie. Ten etap trwa zazwyczaj do roku czasu.

W kolejnym etapie badań, bierze udział większa liczba wolontariuszy. Wybierane są te osoby, u których rozwinęła się choroba. W tej fazie badań oceniana jest skuteczność danego leku. Równie ważnym aspektem jest jego bezpieczeństwo. Testy umożliwiają wykrycie potencjalnych skutków ubocznych. Określany jest również sposób przyjmowania leku oraz częstotliwość zażycia. W badaniach tych stosuje się także placebo.

W ostatniej fazie, liczba wolontariuszy często przekracza 1000. Część z nich otrzymuje placebo, pozostali badany lek. Testowanie odbywa się w warunkach szpitalnych. Dzięki tak dużej liczbie osób, można uzyskać dane statystyczne. Także i w tym przypadku oceniana jest skuteczność leku oraz skutki uboczne. Często etap ten trwa wiele lat. Jest to zatem bardzo kosztowne dla firmy farmaceutycznej. Jeżeli wyniki są zgodne z oczekiwaniami, firma farmaceutyczna może napisać wniosek o dopuszczenie leku do obrotu. Jednakże nawet w takim przypadku, lek jest poddawany ciągłym testom i badaniom, m.in. na wykrycie rzadkich skutków ubocznych.

Zovirax 200 mg wzw objawy