Browse By

Badania nowoczesnych leków

Pomimo znacznego rozwoju medycyny, wciąż trwają prace nad nowymi, jeszcze bardziej skutecznymi lekami. W laboratoriach farmaceutycznych, naukowcy poszukują składu leku, który efektywniej będzie zapobiegał lub zwalczał choroby. Już same prace nad opracowaniem składu, trwają niejednokrotnie kilka lat. Trzeba bowiem określić właściwe proporcje poszczególnych składników oraz przetestować różne kombinacje.

Na tym jednak nie kończy się praca, ponieważ należy zaplanować produkcję leków. Pracuje nad tym wykwalifikowany zespół, który składa się z biologów, chemików oraz fizyków. Ustalenie sposobu produkcji nie zawsze jest proste, gdyż czasem okazuje się, iż dany składnik, w momencie wytwarzania leku, może uwalniać szkodliwe gazy.

Ponadto każdy lek jest poddawany, nieraz wieloletnim, testom przedklinicznym. Początkowo testy te wykonywane są na zwierzętach. Naukowcy oceniają m.in. stopień absorpcji leku, jego metabolizm oraz wydalanie. Sprawdzane jest także sposób rozprowadzenia po organizmie. Dzięki temu oceniany jest stopień bezpieczeństwa danego preparatu leczniczego. Jeżeli etap ten przebiegnie pomyślnie, testy można przeprowadzić z udziałem człowieka. Przedtem jednak firma musi zarejestrować lek oraz uzyskać zgodę na badania kliniczne. Ponadto, w regularnych odstępach czasu, wymagane jest sporządzanie raportów z postępów badań.

Isotrexin