Browse By

Category Archives: Badania

Badania nowoczesnych leków

Pomimo znacznego rozwoju medycyny, wciąż trwają prace nad nowymi, jeszcze bardziej skutecznymi lekami. W laboratoriach farmaceutycznych, naukowcy poszukują składu leku, który efektywniej będzie zapobiegał lub zwalczał choroby. Już same prace nad opracowaniem składu, trwają niejednokrotnie kilka lat. Trzeba bowiem określić właściwe proporcje poszczególnych składników oraz