Browse By

Nowoczesne leki w terapii SM

Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego. W wyniku jej rozwoju, dochodzi do stopniowego zaniku osłonek mielinowych, przez co zakłócone zostaje przewodzenie impulsów nerwowych. Choroba może mieć stopniowy lub gwałtowny przebieg. Przeważnie rozwija się u osób młodych, między 25-40. rokiem życia. Początkowe objawy choroby to przede wszystkim niedowład kończyn, zaburzenia mowy, czucia czy widzenia. W końcowym etapie powoduje trwałą niesprawność. Stwardnienie rozsiane jest nieuleczalne. Zazwyczaj jest to choroba o charakterze rzutowo-remisyjnym. Oznacza to, że w różnych odstępach czasu, występują remisje oraz nasilenia choroby.

Obecnie SM leczony jest za pomocą interferonu. Zalicza się on do tzw. leków pierwszego rzutu. Skuteczność terapii interferonem jest dość wysoka, ale nadal jest spora grupa osób, u których lek nie przynosi spodziewanych rezultatów. Podstawowym celem terapii jest głównie opóźnienie rozwoju choroby. Dzięki temu chorzy dłużej zachowują sprawność. To właśnie u pacjentów z cięższym przebiegiem SM, u których interferon jest nieskuteczny, zaleca się podanie leków nowej generacji. Nazywane są one lekami drugiego rzutu. Istotne jest jednak stadium choroby. Leki nowej generacji największą skuteczność wykazują u osób, u których choroba została wcześnie wykryta. Obecnie leki te są dostępne w Polsce, jednak nie są refundowane.

Kalipoz Prolongatum