Featured Nowoczesne leki News

Latest Nowoczesne leki News

Modyfikacje leków

Raz stworzona receptura leku, nie zawsze jest taka sama przez cały czas jego dostępności na rynku. Pomimo wprowadzenia leku do obrotu, w dalszym ciągu trwają pracę nad badaniem ...

Postępy w leczeniu chorób zakaźnych

Choroby zakaźne są przyczyną śmierci znacznej ilości społeczeństwa na całym świecie. Na część z nich, nie wynaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa, ale trwają pracę nad ...

Nowoczesne leki przeciwhistaminowe

Leki przeciwhistaminowe są głównymi preparatami leczniczymi, stosowanymi w alergii i astmie. Do podstawowych objawów tych chorób zalicza się katar sienny, alergiczne zapalenie ...

Badania nowoczesnych leków

Pomimo znacznego rozwoju medycyny, wciąż trwają prace nad nowymi, jeszcze bardziej skutecznymi lekami. W laboratoriach farmaceutycznych, naukowcy poszukują składu leku, który ...

Leki przeciwdepresyjne

Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób. Ze względu na specyficzne objawy, stwarza dość spore problemy w prawidłowym jej rozpoznaniu. Sporo osób nie jest nawet ...