Browse By

Tag Archives: news

Modyfikacje leków

Raz stworzona receptura leku, nie zawsze jest taka sama przez cały czas jego dostępności na rynku. Pomimo wprowadzenia leku do obrotu, w dalszym ciągu trwają pracę nad badaniem jego skuteczności i ewentualnych skutków ubocznych. Jeśli osoby zażywające dany lek, stwierdziły jego nieprawidłowość, formuła leku zazwyczaj

Postępy w leczeniu chorób zakaźnych

Choroby zakaźne są przyczyną śmierci znacznej ilości społeczeństwa na całym świecie. Na część z nich, nie wynaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa, ale trwają pracę nad poznaniem ulepszonej formuły. Choroby zakaźne są szczególnie niebezpieczne w krajach rozwijających się. Dotyczy to przede wszystkim Afryki, w której śmiertelność z

Nowoczesne leki przeciwhistaminowe

Leki przeciwhistaminowe są głównymi preparatami leczniczymi, stosowanymi w alergii i astmie. Do podstawowych objawów tych chorób zalicza się katar sienny, alergiczne zapalenie spojówek, kichanie czy łzawienie oczu. W przypadku astmy są to duszności, napady kaszlu czy uczucie ucisku w klatce piersiowej. Wyróżnia się leki przeciwhistaminowe

Badania nowoczesnych leków

Pomimo znacznego rozwoju medycyny, wciąż trwają prace nad nowymi, jeszcze bardziej skutecznymi lekami. W laboratoriach farmaceutycznych, naukowcy poszukują składu leku, który efektywniej będzie zapobiegał lub zwalczał choroby. Już same prace nad opracowaniem składu, trwają niejednokrotnie kilka lat. Trzeba bowiem określić właściwe proporcje poszczególnych składników oraz

Leki przeciwdepresyjne

Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób. Ze względu na specyficzne objawy, stwarza dość spore problemy w prawidłowym jej rozpoznaniu. Sporo osób nie jest nawet świadomych tego, że rozwinęła się u nich ta choroba. Tymczasem nieleczona depresja, znacznie utrudnia wykonywanie codziennych obowiązków. Konsekwencje mogą być