Browse By

Tag Archives: news

Nowoczesne leki w terapii SM

Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego. W wyniku jej rozwoju, dochodzi do stopniowego zaniku osłonek mielinowych, przez co zakłócone zostaje przewodzenie impulsów nerwowych. Choroba może mieć stopniowy lub gwałtowny przebieg. Przeważnie rozwija się u osób młodych, między 25-40. rokiem życia. Początkowe objawy choroby to przede